Ερευνητικά έργα

Η έρευνα αποτελεί την κύρια προτεραιότητα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ).

Άξονες

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΜ-ΙΠ κινείται σε 4 άξονες:

  • Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προσεγγίσεων στο θεωρητικό και το εφαρμοσμένο επίπεδο μέσω του γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου.
  • Ανάπτυξη και ενσωμάτωση Ψηφιακών Τεχνολογιών στα ερευνητικά του πεδία.
  • Συνομιλία του πολιτισμού στην ποιότητα ζωής σε όλες τις εκφάνσεις
  • Συμβολή του πολιτισμού στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Οι στρατηγικές αυτές επιλογές, σε συνδυασμό με τη συνεργατική φιλοσοφία που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τη ανάπτυξη, συνθέτουν το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την καινοτομία. Με το ίδιο συνεργατικό και διεπιστημονικό πνεύμα, αναπτύσσονται δράσεις και  συνέργειες με ερευνητικούς και γενικότερα επιστημονικούς φορείς και θεσμούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έργα

Η παραγωγή επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ) είναι ανάλογη της επιστημονικής εμπειρίας και εξειδίκευσης των μελών της ομάδας του, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων και πεδίων. Το ΕΕΜ-ΠΙ στην ερευνητική του δραστηριότητα προωθεί, εκπονεί και υποστηρίζει σύγχρονα ζητήματα και μελέτες για την δημιουργία, ανανέωση, διατήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη μουσείων, μουσειακών χώρων και συλλογών, καθώς και μελέτες διαχείρισης και ανάδειξης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Δημοσιεύσεις – διάχυση

Η ερευνητική δραστηριότητα του του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ) οδηγεί σε δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές παρουσιάσεις στο πλαίσιο της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Υπηρετώντας τις αξίες της καινοτομίας και της προόδου, το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας ενθαρρύνει την αριστεία και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και  επιστημονικά περιοδικά, καθώς και τη συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, βιβλίων και μονογραφιών.

Ενημέρωση: 16-02-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας