Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί τη φυσική δραστηριότητα του Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας (ΕΕΜ-ΙΠ), και αναπτύσσεται σε σειρά κατευθύνσεων που συνδυάζουν τα αντικείμενά του με τα επιμέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών και συνεργατών του. Οι ερευνητικοί του άξονες αφορούν:

  • στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προσεγγίσεων στο θεωρητικό και το εφαρμοσμένο επίπεδο μέσω του γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου.
  • στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση Ψηφιακών Τεχνολογιών στα ερευνητικά του πεδία.
  • στη συνομιλία του πολιτισμού στην ποιότητα ζωής σε όλες τις εκφάνσεις
  • στη συμβολή του πολιτισμού στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Οι στρατηγικές αυτές επιλογές, σε συνδυασμό με τη συνεργατική φιλοσοφία που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα, δημιουργούν το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την καινοτομία.

Επιπλέον, με βάση την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των μελών και συνεργατών του, το ΕΕΜ-ΙΠ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ανάληψης σύνθετων και απαιτητικών ερευνητικών έργων. Το φάσμα των ερευνητικών έργων που αναλαμβάνει το Εργαστήριο είναι ευρύ. Η επιστημονική παραγωγή του αφορά στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου επιστημονικού υλικού μέσα από μελέτες, ερευνητικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις, καθώς και σε ερευνητικό έργο που εστιάζει και αναπτύσσει καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο διαχείρισης και ανάδειξης πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από μελέτες δημιουργίας μουσείων ή συντήρησης συλλογών.

Η έρευνα αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Εργαστηρίου, και αναπτύσσεται σε μία σειρά κατευθύνσεων, που συνδυάζουν τα αντικείμενά του με τα επιμέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών και συνεργατών του.

Η έρευνα αποτελεί τη φυσική προτεραιότητα του Εργαστηρίου, και αναπτύσσεται σε μία σειρά κατευθύνσεων, που συνδυάζουν τα αντικείμενά του με τα επιμέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα των στελεχών του.
  • Ερευνητικά έργα
    Η επιστημονική έρευνα αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΜ-ΙΠ).
  • Δημοσιεύσεις
    Με αποκλειστική επιδίωξη την ανάπτυξη καινοτομίας και την αναζήτηση της προόδου, το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά ως προϋπόθεση για προαγωγή της Επιστήμης και τη διάκριση στην έρευνα.
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας