Ερευνητικοί εταίροι

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ) είναι ανοικτό και ενθαρρύνει τις συνεργασίες με μέλη ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο της κινητικότητας και της διεπιστημονικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι έχουν τη δυνατότητα μέσω του Εργαστηρίου να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία του και την ερευνητική του εμπειρία στα γνωστικά πεδία που υπηρετεί εμπλουτίζοντας την έρευνα μέσα από πρωτοβουλίες και νέα προγράμματα.

Ενημέρωση: 16-02-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας