Ερευνητικοί φορείς

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ) έχει ήδη συνάψει μνημόνια συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών υψηλού επιπέδου. Το ΕΕΜ-ΙΠ, με βασικό αντικείμενο τις μουσειακές και τις πολιτισμικές σπουδές, επιδιώκει μόνιμες συνεργασίες ή στοχευμένες συνέργειες με άλλες ερευνητικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας σε επίπεδο ερευνητικών φορέων και δομών, επικοινωνήστε με το ΕΕΜ-ΙΠ.

Ενημέρωση: 16-02-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας