Συνεργαστείτε μαζί μας!

Απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη της έρευνας αποτελούν οι συνεργασίες των ερευνητικών δομών μεταξύ τους και με φορείς της διοίκησης, της οικονομίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ) αναπτύσσει συνεργασίες και συνέργειες με γνώμονα την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την ωφέλεια της ευρύτερης κοινωνίας από αυτήν.

Το εύρος των ερευνητικών πεδίων του ΕΕΜ-ΙΠ και η συνεργατική του φιλοσοφία δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον για εταίρους και συνεργάτες, αξιόπιστο για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών υψηλής ποιότητας.

Αναζητήστε πληροφορίες για το πλαίσιο της συνεργασίας που σας ενδιαφέρει στις αντίστοιχες σελίδες:

Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας αναπτύσσουμε συνεργασίες και συνέργειες, με γνώμονα την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την ωφέλεια της ευρύτερης κοινωνίας από αυτήν.
 • Συνεργασίες-Συνέργειες
  Απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη της έρευνας αποτελούν οι συνεργασίες των ερευνητικών δομών μεταξύ τους και με φορείς της διοίκησης, της οικονομίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, στο Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας αναπτύσσουμε συνεργασίες και συνέργειες, με γνώμονα την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την ωφέλεια της ευρύτερης κοινωνίας από αυτήν.
 • Θέσεις απασχόλησης
  Οι θέσεις απασχόλησης διαμορφώνονται βάσει των προγραμμάτων έρευνας και των αναγκών συνεργασίας, με στόχο την εξωτερίκευση των αρμοδιοτήτων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων.
 • Πρακτική άσκηση
  Το ΕΕΜ-ΙΠ προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ή σε συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
 • Διδακτορική και Μεταδιδακτορική Έρευνα
 • Εθελοντική συμμετοχή
  Συμμετέχετε στην διοργάνωση των δράσεων του ΕΜΙΠ και αποκτήστε εμπειρία και εμπειρίες!
 • Ερευνητικοί φορείς
  Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ήδη συνάψει μνημόνια συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών υψηλού επιπέδου.
 • Ερευνητικοί εταίροι
  Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΕΕΜ-ΙΠ) είναι ανοικτό και ενθαρρύνει τις συνεργασίες με μέλη ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας