Πτυχιακές/Διπλωματικές εργασίες

Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στην κατεύθυνση της Μουσειολογίας, στις Πολιτισμικές Σπουδές, στη Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτισμικών Αγαθών ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναλαμβάνει την εποπτεία της πτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος, και αξιοποιεί τους πόρους και την υποδομή του Εργαστηρίου προς όφελος του φοιτητή ή της φοιτήτριας που εκπονεί την πτυχιακή εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατή η αναβάθμιση της διαδικασίας εκπόνησης με την εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση και την εμβάθυνση στην ερευνητική μέθοδο, χάρη στην άμεση επαφή και συνεργασία με μία εδραιωμένη ερευνητική δομή.

Αντίστοιχη είναι, η προσέγγιση και των διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Μέσα από μία ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες του φοιτητή ή της φοιτήτριας, το Εργαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης υψηλού επιπέδου διπλωματικών εργασιών.

Ενημέρωση: 16-02-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας