Πρότυπα Κωδικοποίησης Μουσειακών Μεταδεδομένων


Διδάσκων/ουσα: Γεργατσούλης Εμμανουήλ, Παπαϊωάννου Γεώργιος, Καλόγερος Ελευθέριος
Κωδικός Μαθήματος: MUS600
Κατεύθυνση Μαθήματος: Μουσειολογίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 5
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στα πρότυπα και τα σχήματα κωδικοποίησης μεταδεδομένων και στα εννοιολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή μουσειακών αντικειμένων καθώς και η μελέτη της διαλειτουργικότητας και της ολοκλήρωσης των αρχειακών, βιβλιοθηκονομικών και μουσειακών προτύπων μεταδεδομένων στη βάση της ενιαίας αντιμετώπισης της πολιτισμικής πληροφορίας. Το μάθημα ξεκινά παρουσιάζοντας την μουσειολογία ως υπό-πεδίο της Επιστήμης της Πληροφορίας και εξετάζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές από την Αρχειονομία και τη Βιβλιοθηκονομία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πιο γνωστών σχημάτων και προτύπων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στα μουσεία. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η οντολογία CIDOC CRM ενώ δίνεται έμφαση στην χρήση της για την διαλειτουργικότητα και την ολοκλήρωση πολιτισμικής πληροφορίας. 

Στο εργαστηριακό μέρος δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση προτύπων και σχημάτων μουσειακών μεταδεδομένων και της οντολογίας CIDOC CRM. 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σφαιρική και σε βάθος γνώση των προτύπων μεταδεδομένων και των εννοιολογικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τα Μουσεία και τους υπόλοιπους πολιτισμικούς οργανισμούς για την περιγραφή και την τεκμηρίωση του άυλου και υλικού πολιτισμού.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Η μουσειολογία ως υπό-πεδίο της επιστήμης της πληροφορίας. Ομοιότητες και διαφορές με την Αρχειονομία και τη Βιβλιοθηκονομία.

2η εβδομάδα: Μεταδεδομένα και Μουσεία. Τα πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στα Μουσεία.

3η εβδομάδα: Μια σύντομη ματιά σε πρότυπα πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων για μουσειακά αντικείμενα όπως τα VRA Core 4.0, CDWA και CDWA Lite, LIDO, και SPECTRUM. 

4η εβδομάδα: Το πλαίσιο περιγραφής πόρων RDF, Εννοιολογικά μοντέλα αναπαράστασης. Οντολογίες και γλώσσες οντολογιών.

5η εβδομάδα: Το RDF Schema

6η εβδομάδα: Η οντολογία CIDOC CRM: Βασικές έννοιες.

7η εβδομάδα: Η οντολογία CIDOC CRM: Οι οντότητες (κλάσεις) και η ιεραρχία οντοτήτων.

8η εβδομάδα: Η οντολογία CIDOC CRM: Οι ιδιότητες  και η ιεραρχία ιδιοτήτων.

9η εβδομάδα: Βασικές οντότητες στο CIDOC CRM.

10η εβδομάδα: Χαρακτηριστικές ιδιότητες του CIDOC CRM. 

11η εβδομάδα: Εφαρμογές της Οντολογίας CIDOC CRM.

12η εβδομάδα: Εφαρμογές της Οντολογίας CIDOC CRM. 

13η εβδομάδα: Διαλειτουργικότητα αρχειακών, βιβλιογραφικών και μουσειακών μεταδεδομένων και η οντολογία CIDOC CRM.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Ivo Maroevic. Museology as a discipline of information sciences. Nordisk Museologi, 2:77-92,1997.
  • VRA Core 4.0 Element Description and Tagging Examples. (Greek Translation from Panorea Gaitanou and Manolis Gergatsoulis. Available at: https://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description_GRE.pdf
  • CIDOC CRM Special Interest Group. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model. Version 6.2.1, October 2015.
  • Panorea Gaitanou, Manolis Gergatsoulis. Defining a semantic mapping of VRA Core 4.0 to the CIDOC Conceptual Reference Model. International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, 7(2):140-156, 2012.
  • Lina Bountouri, Manolis Gergatsoulis. The Semantic Mapping of Archival Metadata to the CIDOC CRM ontology. Journal of Archival Organization, 9(3&4):174-207, 2011.
  • Lina Bountouri, Christos Papatheodorou, Manolis Gergatsoulis. Modelling the Public Sector Information through CIDOC Conceptual Reference Model. In R. Meersman, T. Dillon and P. Herrero (eds.), On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2010 Workshops (6th International Workshop on Ontology Content (OnToContent 2010)). Crete, Greece, October 25 - 29, 2010. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6428, pp. 404-413 , Springer-Verlag, 2010.
  • Manolis Gergatsoulis, Lina Bountouri, Panorea Gaitanou, Christos Papatheodorou. Query transformation in a CIDOC CRM based cultural metadata integration environment. In M. Lalmas, J. Jose, A. Rauber, F. Sebastiani and I. Frommholz (eds.), Research and Advanced Technology for Digital Libraries 14th European Conference, ECDL 2010, Glasgow, UK, September 6-10, 2010. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol. 6273, pp. 38-45, Springer, 2010.
  • Thomais Stasinopoulou, Lina Bountouri, Constantia Kakali, Irene Lourdi, Christos Papatheodorou, Martin Doerr, Manolis Gergatsoulis. Ontology-based Metadata Integration in the Cultural Heritage Domain. In D.H.-L. Goh, I. Sølvberg, E. Rasmussen, and T.H. Cao (eds.), Asian Digital Libraries - Looking Back 10 Years and Forging New Frontiers. 10th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2007, Hanoi, Vietnam, December 10-13, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4822, pp. 165-175, Springer-Verlag, 2007.

Επίσημες Ιστοσελίδες Προτύπων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται δια μέσου της εκπόνησης εργασιών εκ μέρους των φοιτητών και την παρουσίαση και εξέταση των εργασιών στο εργαστήριο. 


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας