Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων


Διδάσκων/ουσα: Μιχέλη Άννα
Κωδικός Μαθήματος: MUS442
Κατεύθυνση Μαθήματος: Μουσειολογίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα πραγματεύεται θεμελιώδεις αρχές μουσειακής διοίκησης αλλά ταυτόχρονα εστιάζει στις νέες καταστάσεις και μουσειακές προκλήσεις, αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις των κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών. Το μάθημα εστιάζει στα ακόλουθα ζητήματα: μοντέλα μουσειακής διακυβέρνησης, στρατηγικός, επιχειρησιακός και λειτουργικός σχεδιασμός, μοντέλα οργάνωσης και τύποι σύγχρονων μουσείων, νομικό καθεστώς, πηγές χρηματοδότησης και διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση ανθρώπινο δυναμικό, όργανα διοίκησης και μουσειακές επιτροπές.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί το ρόλο της διοίκησης και τις βασικές προσεγγίσεις μουσειακής διακυβέρνησης.
 • Κατανοεί το θεσμικό περιβάλλον άσκησης μουσειακής διοίκησης και των οργανισμών παραγωγής πολιτικών για τους πολιτισμικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο.
 • Κατανοεί τη σημασία του πολιτισμικού και δημιουργικού προϊόντος στο πλαίσιο της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Κατανοεί εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές διαπίστευσης πολιτισμικών φορέων.
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη ιδρυτικών δηλώσεων μουσείου.
 • Κατανοεί το περιεχόμενο της σύγχρονης μουσειακής οργανωτικής δομής – οργανόγραμμα μουσείου
 • Κατανοεί το περιεχόμενο σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας μουσείων.
 • Κατανοεί παραμέτρους διαχείρισης «Προγραμμάτων για το Κοινό»
 • Κατανοεί ειδικές παραμέτρους διαχείρισης προσωπικού σε μουσεία (εθελοντισμός, διαχείριση μελών κ.ά.)
 • Κατανοεί τη σημασία διαχείρισης προγραμμάτων δωρεών και χορηγιών
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Επισκόπηση περιεχομένου του Μαθήματος και διευκρινήσεις για την αξιολόγηση-βαθμολόγηση

2η εβδομάδα: Η σημασία και ο ρόλος της Μουσειακής Διοίκησης

3η εβδομάδα: Μοντέλα διακυβέρνησης μουσείων – ιδρυτικές δηλώσεις μουσείων

4η εβδομάδα: Περιβάλλον μουσειακής διοίκησης: θεσμοί, νομοθεσία και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο    

5η εβδομάδα: Η δομή του μουσειακού οργανισμού: Το Συμβούλιο του μουσείου 

6η εβδομάδα: Η δομή του μουσειακού οργανισμού: Οργανόγραμμα μουσείου – ανάλυση εργασίας

7η εβδομάδα: Η δομή του μουσειακού οργανισμού: Το προσωπικό του μουσείου και ο ρόλος των εθελοντών 

8η εβδομάδα: Στρατηγικές Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

9η εβδομάδα: Διαχείριση Προγραμμάτων για το Κοινό 

10η εβδομάδα: Καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες για την επαύξηση της μουσειακής εμπειρίας 

11η εβδομάδα: Σχεδιασμός και διαχείριση εγκαταστάσεων

12η εβδομάδα: Οικονομική διαχείριση – διαδικασία διαμόρφωσης προϋπολογισμού

13η εβδομάδα: Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Μουσειακής Διοίκησης – Σύνοψη μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Fopp, M. (2012). Managing museums and galleries. Routledge.
 • Gofman, A., Moskowitz, H. R., & Mets, T. (2011). “Marketing museums and exhibitions: What drives the interest of young people”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(6), 601-618.
 • Hatton, A. (2012). “The conceptual roots of modern museum management dilemmas”. Museum Management and Curatorship, 27(2), 129-147.
 • Hooper-Greenhill, E. (2013). Museum, media, message. Routledge.
 • ICOM (Ed.). (2016). Museums, ethics and cultural heritage. Routledge.
 • Lord, B., & Piacente, M. (Eds.). (2014). Manual of museum exhibitions. Rowman & Littlefield.
 • Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The manual of museum management. Rowman Altamira.
 • Roberts, A. (2013). The changing role of information professionals in museums. In Museums in a Digital Age (pp. 37-42). Routledge.
 • Scott, C. A. (Ed.). (2016). Museums and public value: creating sustainable futures. Routledge.
 • Scrofani, L., & Ruggiero, L. (2013). “Museum networks in the Mediterranean area: Real and virtual opportunities”. Journal of Cultural Heritage, 14(3), S75-S79.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα. Επίσης οργάνωση όλου του πληροφοριακού υλικού του μαθήματος σε πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Υποχρεωτικές Εξετάσεις, προαιρετικές ασκήσεις (οι εκφωνήσεις παρέχονται στην αρχή του εξαμήνου) και προαιρετική εργασία μαθήματος. Για την εργασία παρέχεται Οδηγός Εκπόνησης Εργασιών Μαθήματος.


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας