Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας


Διδάσκων/ουσα: Παππάς Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος: ARC298
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Διάρθρωση του μαθήματος: Εξετάζεται ο τρόπος διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: α΄. Χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας. β΄. Επιλογή και διατύπωση του θέματος. γ΄. Αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού. δ΄. Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες· είδη ερευνών με ερωτηματολόγιο·κατασκευή ερωτηματολογίου. ε΄. Χρήση της βιβλιογραφίας. στ΄. Διάρθρωση της επιστημονικής εργασίας. ζ΄. Παραπομπές και υποσημειώσεις. η΄. Συγγραφή. θ΄. Αξιολόγηση της επιστημονικής μελέτης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Πῶς δεῖ ἐπιστημονικὴν ἐργασίαν συγγράφειν.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Ἐξετάζεται ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὶς κοινωνικὲς καὶ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες.

2η εβδομάδα: Χαρακτηριστικὰ τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας·

3η – 4η εβδομάδα: ἐπιλογὴ καὶ διατύπωση τοῦ θέματος·

5η – 6η εβδομάδα:ἀναζήτηση καὶ συγκέντρωση τοῦ βιβλιογραφικοῦ ὑλικοῦ·

7η – 8η εβδομάδα:ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ νέες τεχνολογίες·

9η εβδομάδα: χρήση τῆς βιβλιογραφίας·

10η εβδομάδα: διάρθρωση τῆς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας·

11η εβδομάδα:  παραπομπὲς καὶ σημειώσεις·

12η εβδομάδα: συγγραφή·

13η εβδομάδα:  ἀξιολόγηση τῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Judith Bell, Μεθοδολογικὸς σχεδιασμὸς παιδαγωγικῆς καὶ κοινωνικῆς ἔρευνας, μτφρ. Ἀναστασία Ρήγα, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1997· Louis Cohen – Lawrence Manion.
  • Μεθοδολογία ἐκπαιδευτικῆς ἔρευνας, μτφρ. Χ. Μητσοπούλου – Μ. Φιλοπούλου, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2000·
  • Umberto Eco, Πῶς γίνεται μιὰ διπλωματικὴ ἐργασία, μτφρ. Μαριάννα Κονδύλη, ἐκδ. Νῆσος, Ἀθήνα 1994·
  • K. Howard – J. Sharp, Ἡ ἐπιστημονικὴ μελέτη. Ὁδηγὸς σχεδιασμοῦ καὶ διαχείρισης πανεπιστημιακῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, μτφρ. Βασιλικὴ Νταλάκου, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1996·
  • Colin Robson, Ἡ ἔρευνα τοῦ πραγματικοῦ κόσμου. Ἕνα μέσον γιὰ κοινωνικοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἐπαγγελματίες ἐρευνητές, μτφρ. Β. Νταλάκου – Κ. Βασιλικοῦ, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2007·
  • Θ.Γ. Παππᾶς, Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, 2η ἔκδοση ἀναθεωρημένη, μὲ προσθῆκες καὶ διορθώσεις, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2016.
  • Ὑλικὸ Ὕλη μαθήματος: Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ διδακτικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ ἐπιλέγουν οἱ φοιτητὲς ἀπὸ τὰ προτεινόμενα βιβλία, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑξαμήνου διανέμεται ἐπίσης σχετικὴ βιβλιογραφία, καθὼς καὶ κατάλογος θεμάτων γιὰ ἐπεξεργασία καὶ προβληματισμό.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας