Ψηφιακές Βιβλιοθήκες


Διδάσκων/ουσα: Αγάθος Μιχαήλ
Κωδικός Μαθήματος: BIB322
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 5
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Γενικές έννοιες ψηφιακών αντικειμένων: ψηφιακή αναπαράσταση, αναλυτική ή δομική αναπαράσταση της ψηφιακής πληροφορίας. Ορισμός και σημασία των ψηφιακών βιβλιοθηκών, διαλειτουργικότητα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Παραδείγματα ψηφιακών βιβλιοθηκών πολυμέσων, και εξέταση σημαντικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μελέτη της οργάνωσης των ψηφιακών βιβλιοθηκών, του National Science Digital Library. Μελέτη περίπτωσης μεγάλων ψηφιακών βιβλιοθηκών και κυρίως της Europeana. Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης τα ερωτήματα που τίθενται πριν δημιουργήσουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, σχεδιασμός και υλοποίηση της, εξέταση συνθηκών και επιχειρηματολογία, σχεδιασμός, το ξεκίνημα της προσπάθειας, παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε, και πόροι που θα χρειαστούν, μελλοντικές τάσεις και πρόοδοι της έρευνας.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες έχει στόχο να καταλάβουν οι φοιτητές τι είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, πόσο και πότε είναι αναγκαία, τι περιεχόμενο μπορεί να περιέχει, τι δυνατότητες παρέχει, πώς οργανώνεται και ότι τους χρειάζεται για να δημιουργήσουν, ρυθμίσουν και εμπλουτίσουν μια ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, και επισκόπηση των θεμάτων που εμπλέκονται: τεχνολογικά, εργασιακά, κοινωνικά, οικονομικά, κλπ. Επεξήγηση των διαδικασιών και απαιτήσεων του μαθήματος

2η εβδομάδα: Γενικές έννοιες ψηφιακών αντικειμένων: ψηφιακή αποθήκευση και αναπαράσταση, ψηφιακά αντίγραφα, αναλυτική ή δομική αναπαράσταση της πληροφορίας σε ψηφιακά αρχεία, το ψηφιακό περιεχόμενο, θέματα ορολογίας – τεκμήριο, πόρος και αντικείμενο, είδη και μέσα για το ψηφιακό περιεχόμενο.

3η εβδομάδα: Ορισμός και σημασία των ψηφιακών βιβλιοθηκών: το ψηφιακό περιεχόμενο σήμερα και η σημασία του, τι είναι «ψηφιακή βιβλιοθήκη», διαφορές και ομοιότητες των ψηφιακών βιβλιοθηκών με τον Παγκόσμιο Ιστό, εφαρμογές των ψηφιακών βιβλιοθηκών, οργάνωση των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

4η εβδομάδα: Συστατικά και αρχιτεκτονική μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, προκλήσεις των ψηφιακών βιβλιοθηκών, διαλειτουργικότητα ψηφιακών βιβλιοθηκών, σύγκριση με την συμβατική βιβλιοθήκη.

5η εβδομάδα: Ορισμός και παραδείγματα του ψηφιακού τεκμηρίου, λειτουργίες και διεπαφή.

6η εβδομάδα: Παραδείγματα ψηφιακών βιβλιοθηκών πολυμέσων, και εξέταση σημαντικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και του λογισμικού και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, και τι λειτουργίες και δυνατότητες έχουν

7η εβδομάδα: Μελέτη της οργάνωσης των ψηφιακών βιβλιοθηκών και της συνολικής λειτουργίας τους στο National Science Digital Library

8η εβδομάδα: Μελέτη περίπτωσης μεγάλως ψηφιακών βιβλιοθηκών και κυρίως της Europeana.

9η εβδομάδα: Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και τα ερωτήματα που τίθενται πριν δημιουργήσουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη.

10η εβδομάδα: Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης: εξέταση συνθηκών και επιχειρηματολογία, σχεδιασμός, το ξεκίνημα της προσπάθειας, παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε.

11η εβδομάδα: Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης σχεδιασμός και υλοποίηση της.

12η εβδομάδα: Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης πόροι που θα χρειαστούν, μελλοντικές τάσεις και πρόοδοι της έρευνας

13η εβδομάδα: Αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών, και Αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Σαράντος Καπιδάκης, Εισαγωγή στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (2η Έκδοση), Εκδόσεις Δίσιγμα, 2014, ISBN 978-960-9495-35-6.
  • Digital Libraries, W. Arms http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/new
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα. Επίσης χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για εξάσκηση και πρακτική άσκηση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εργασίες και γραπτή εξέταση


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας