Εκλογές Καθηγητών

Σελίδα 6 / 6 : <<<
ΤΑΒΜ: Προκήρυξη θέσης Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία: Ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών»
Δημοσίευση: 21-04-2015 15:11 | Προβολές: 1713
Έναρξη: 21-04-2015 |Λήξη: 21-06-2015
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
ΤΑΒΜ: Προκήρυξη θέσεως Καθηγητή με αντικείμενο «Βιβλιολογία-Βιβλιογραφία»
Δημοσίευση: 15-09-2014 12:26 | Προβολές: 2040
Έναρξη: 15-09-2014 |Λήξη: 15-11-2014
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιολογία - Βιβλιογραφία», για το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ι. Π.
ΤΑΒΜ: Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων»
Δημοσίευση: 23-12-2013 17:22 | Προβολές: 1460
Έναρξη: 23-12-2013 |Λήξη: 23-02-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 63.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην αριθμ. 5 η συνεδρίασή της, την 19η Ιουνίου 2013 αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) οργανικής θέσης καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων».
ΤΑΒΜ: Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση μεταδεδομένων»
Δημοσίευση: 23-12-2013 17:20 | Προβολές: 2285
Έναρξη: 23-12-2013 |Λήξη: 23-02-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 63.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην αριθμ. 5 η συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση μεταδεδομένων».
ΤΑΒΜ: Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
Δημοσίευση: 28-05-2013 13:36 | Προβολές: 1513
Έναρξη: 28-05-2013 |Λήξη: 28-07-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 60.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 28 Ιουλίου 2013.
ΤΑΒΜ: Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία – Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας»
Δημοσίευση: 28-05-2013 13:31 | Προβολές: 1827
Έναρξη: 28-05-2013 |Λήξη: 28-07-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 61.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 28 Ιουλίου 2013.
ΤΑΒΜ: Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»
Δημοσίευση: 28-05-2013 13:25 | Προβολές: 1728
Έναρξη: 28-05-2013 |Λήξη: 28-07-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 60.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 28 Ιουλίου 2013.
TAB: Μια θέση ΔΕΠ - Ελληνική Παλαιογραφία
Δημοσίευση: 10-05-2012 16:43 | Προβολές: 1600
Έναρξη: 02-05-2012 |Λήξη: 02-07-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 60 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: 2 Ιουλίου 2012.
ΤΑΒ: Μια θέση ΔΕΠ - Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Δημοσίευση: 08-03-2012 13:53 | Προβολές: 1719
Έναρξη: 08-03-2012 |Λήξη: 08-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
ΤΑΒ: Μια θέση ΔΕΠ - Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης
Δημοσίευση: 08-03-2012 13:50 | Προβολές: 1414
Έναρξη: 08-03-2012 |Λήξη: 08-05-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 2
Mέγεθος: 57.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 57.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012. [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]
ΤΑΒ: Μία θέση ΕΕΔΙΠ - Ιταλική Γλώσσα
Δημοσίευση: 06-07-2010 08:39 | Προβολές: 1824
Έναρξη: 06-07-2010 |Λήξη: 05-08-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 163.95 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 05/08/2010
ΤΑΒ: Μία θέση ΔΕΠ - Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων στο Δυτικό Ελλαδικό Χώρο
Δημοσίευση: 16-07-2009 15:22 | Προβολές: 1778
Έναρξη: 13-07-2009 |Λήξη: 13-09-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΑΒ)
Σελίδα 6 / 6 : <<<

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας