Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Μαΐου-Ιουνίου 2024

ShareThis
Δημοσίευση: 02-07-2024 12:30 | Προβολές: 1432
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2024.

MDPI:

Kadena, K.; Vlamos, P. Elucidating the Epigenetic and Protein Interaction Landscapes in Amyotrophic Lateral Sclerosis: An Integrated Bioinformatics Analysis. Sclerosis 2024, 2, 140-155. https://doi.org/10.3390/sclerosis2030010

Kiourexidou, M.; Kanavos, A.; Klouvidaki, M.; Antonopoulos, N. Exploring the Role of User Experience and Interface Design Communication in Augmented Reality for Education. Multimodal Technol. Interact. 2024, 8, 43. https://doi.org/10.3390/mti8060043

Kovačić, M.; Gerovasileiou, V.; Patzner, R.A. Fishes in Marine Caves. Fishes 2024, 9, 243. https://doi.org/10.3390/fishes9060243

Kridera, S.; Kanavos, A. Exploring Trust Dynamics in Online Social Networks: A Social Network Analysis Perspective. Math. Comput. Appl. 2024, 29, 37. https://doi.org/10.3390/mca29030037

Rigogiannis, N.; Roussos, I.; Pechlivanis, C.; Bogatsis, I.; Kyritsis, A.; Papanikolaou, N.; Loupis, M. Study of an LLC Converter for Thermoelectric Waste Heat Recovery Integration in Shipboard Microgrids. Technologies 2024, 12, 67. https://doi.org/10.3390/technologies12050067

 

SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

HLA Class II (DR, DQ, DP) Genes Were Separately Associated With the Progression From Seroconversion to Onset of Type 1 Diabetes Among Participants in Two Diabetes Prevention Trials (DPT-1 and TN07)

Open Access

Zhao, L.P., Papadopoulos, G.K., Skyler, J.S., (...), Geraghty, D.E., Lernmark, Å.

2024

Diabetes care, 47(5), pp. 826-834.

2.

A Philosophical Examination of the Ethical Foundations of the Commons

Open Access

Perperidis, G.

2024

International Journal of the Commons, 18(1), pp. 276-287.

3.

Validation and extension of two domain-specific information privacy competency models

Open Access

Soumelidou, A., Tsohou, A.

2024

International Journal of Information Security.

4.

Developing a Performance Evaluation Framework Structural Model for Educational Metaverse †

Open Access

Tsappi, E., Deliyannis, I., Papageorgiou, G.N.

2024

Technologies, 12(4), art. no. 53.

5.

Enhancing Child Safety in Online Gaming: The Development and Application of Protectbot, an AI-Powered Chatbot Framework

Open Access

Faraz, A., Ahsan, F., Mounsef, J., Karamitsos, I., Kanavos, A.

2024

Information (Switzerland), 15(4), art. no. 233.

6.

A Quantum Approach to News Verification from the Perspective of a News Aggregator

Open Access

Andronikos, T., Sirokofskich, A.

2024

Information (Switzerland), 15(4), art. no. 207.

7.

Lipidomic Analysis of Plasma Extracellular Vesicles Derived from Alzheimer’s Disease Patients

Open Access

Krokidis, M.G., Pucha, K.A., Mustapic, M., (...), Vlamos, P., Kapogiannis, D.

2024

Cells, 13(8), art. no. 702.

8.

Digital Twin Meets Knowledge Graph for Intelligent Manufacturing Processes

Open Access

Stavropoulou, G., Tsitseklis, K., Mavraidi, L., (...), Karyotis, V., Papavassiliou, S.

2024

Sensors, 24(8), art. no. 2618.

9.

Cultivar authentication of olive oil from Ionian islands using volatile compounds and chemometric analyses

Open Access

Kopsahelis, N., Karabagias, I.K., Papapostolou, H., Eriotou, E.

2024

Journal of Food Measurement and Characterization.

 

10.

How natural language processing derived techniques are used on biological data: a systematic review

Open Access

Oikonomou, E.D., Karvelis, P., Giannakeas, N., (...), Glavas, E., Tzallas, A.T.

2024

Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics, 13(1), art. no.

 

11.


Review of Manufacturing Processes and Vibro-Acoustic Assessments of Composite and Alternative Materials for Musical Instruments

Open Access

Brezas, S., Katsipis, M., Kaleris, K., (...), Dimitriou, V., Kaselouris, E.

2024

Applied Sciences (Switzerland), 14(6), art. no. 2293.

12.

Terraced slope metasurface in granular media

Open Access

Aravantinos-Zafiris, N., Chondrogiannis, K.A., Thomsen, H.R., (...), Sigalas, M.M., Chatzi, E.

2024

Geophysical Journal International, 238(1), pp. 43-52.

13.

Speech Puzzles (Spuzzles): Engaging the Reduced, Causal, and Semantic Listening Modes for Puzzle Design in Audio Games

Open Access

Rovithis, E., Papadopoulou, A., Komianos, V., Garneli, V., Floros, A.

2024

Applied Sciences (Switzerland), 14(9), art. no. 3858.

14.

Advancing port sustainability: Essentials for a model concession agreement framework

Open Access

Chlomoudis, C., Kostagiolas, P., Pallis, P., Platias, C.

2024

Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(5), art. no. 3535.

15.

New records of rarely reported species in the Mediterranean Sea (March 2024)

Open Access

DIGENIS, M., AKYOL, O., BENOIT, L., (...), ZAMUDA, L.L., GEROVASILEIOU, V.

2024

Mediterranean Marine Science, 25(1), pp. 84-115.

 

16.


ImGame: An Immersive Educational Environment to Teach Contemporary Art

Open Access

Gintere, I., Rovithis, E., Bakk, Á.K., Misjuns, A.

2024

International Conference on Computer Supported Education, CSEDU - Proceedings, 1, pp. 338-346.

17.

Insights from multi-omic modeling of neurodegeneration in xeroderma pigmentosum using an induced pluripotent stem cell system

Open Access

Badja, C., Momen, S., Koh, G.C.C., (...), Fassihi, H., Nik-Zainal, S.

2024

Cell Reports, 43(6), art. no. 114243.

18.

Study of an LLC Converter for Thermoelectric Waste Heat Recovery Integration in Shipboard Microgrids †

Open Access

Rigogiannis, N., Roussos, I., Pechlivanis, C., (...), Papanikolaou, N., Loupis, M.

2024

Technologies, 12(5), art. no. 67.

19.

Predicting the Conversion from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s Disease Using an Explainable AI Approach

Open Access

Grammenos, G., Vrahatis, A.G., Vlamos, P., Palejev, D., Exarchos, T.

2024

Information (Switzerland), 15(5), art. no. 249.

20.

Exploring Innovative Approaches to Synthetic Tabular Data Generation

Open Access

Papadaki, E., Vrahatis, A.G., Kotsiantis, S.

2024

Electronics (Switzerland), 13(10), art. no. 1965.

21.

Computational analysis of peripheral blood RNA sequencing data unravels disrupted immune patterns in Alzheimer’s disease

Open Access

Anatolou, D., Krokidis, M.G.

2024

AIMS Neuroscience, 11(2), pp. 103-117.

22.

Predicting stress levels using physiological data: Real-time stress prediction models utilizing wearable devices

Open Access

Lazarou, E., Exarchos, T.P.

2024

AIMS Neuroscience, 11(2), pp. 76-102.

 

23.


Acoustic metamaterials characterization via laser plasma sound sources

Open Access

Kaleris, K., Kaniolakis-Kaloudis, E., Aravantinos-Zafiris, N., (...), Sigalas, M.M., Papadogiannis, N.A.

2024

Communications Materials, 5(1), art. no. 93.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

AI and Copyright: New Concepts vs. Traditional Law

Markellou, M., Antonopoulou, S., Giannakoulopoulos, A.

2024

Recreating Creativity, Reinventing Inventiveness: Challenges Facing Intellectual Property Law, pp. 47-62.

2.

First evaluation of microplastics in juveniles of the invasive blue crab Callinectes sapidus from a Mediterranean coastal lagoon

Simantiris, N., Cladas, Y., Chochos, C.L., (...), Avlonitis, M., Vardaki, M.Z.

2024

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 302, art. no. 108775.

3.

ReWired, ReMixed, and ReImagined: An Interview with Stelarc

Stelarc, Malakasioti, A.

2024

Beauty and Monstrosity in Art and Culture, pp. 142-150.

4.

Un-Ending: Portrait of a Transforming Human

Kokkiou, C., Malakasioti, A.

2024

Beauty and Monstrosity in Art and Culture, pp. 237-238.

5.

Desiring the Zombie

Drosos, Y.

2024

Beauty and Monstrosity in Art and Culture, pp. 206-212.

6.

The Garden: A Topological View

Malakasioti, A.

2024

Beauty and Monstrosity in Art and Culture, pp. 17-21.

7.

Beauty and Monstrosity in Art and Culture

Kokkiou, C., Malakasioti, A.

2024

Beauty and Monstrosity in Art and Culture, pp. 1-246.

8.

Introduction

Kokkiou, C., Malakasioti, A.

2024

Beauty and Monstrosity in Art and Culture, pp. 1-13.

 

9.

Information needs and feelings of the Greek population towards vaccination against COVID-19 during the pandemic

Platis, C., Maragos, I., Theodorou, P., (...), Kostagiolas, P., Niakas, D.

2024

Archives of Hellenic Medicine, 41(3), pp. 363-369.

10.


Towards an Information Privacy Competency Model for the Usage of Mobile Applications

Soumelidou, A., Tsohou, A.

2024

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 679 IFIPAICT, pp. 222-235.

11.


Chess Piece Recognition using Deep Convolutional Neural Networks

Papadimitriou, O., Kanavos, A., Maragoudakis, M., Gerogiannis, V.C.

2024

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 13162, art. no. 1316202.

12.

The Sensory Enrichment and Interactivity of Immersive User Experiences in the Public Sector: The Ionian Film Office Metaverse

Deliyannis, I., Panagopoulos, I., Panagiotakopoulos, D., Marentakis, G., Metzitakos, R.

2024

Springer Series on Cultural Computing, Part F2842, pp. 149-177.

13.


The risk of local crises for destination image

Vogklis, K., Gkritzali, A.

2024

Annals of Tourism Research, 107, art. no. 103797.

14.

Tourist Accommodation Facilities Sustainability Assessment Practices: Implications for Real Estate

Vardopoulos, I., Dimitriou, K., Astara, O.-E.

2024

Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 767-788.

15.

Inter- and intra-regional tourism disparities in Greece: trends and impacts for balanced regional development

Drakakis, P.

2024

Anatolia.

 

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Two fellowships to Ionian University PhD students awarded from the International Society for Ethics and Information Technology (INSEIT)
Δημοσίευση: 22-07-2024 08:23 | Προβολές: 381
Έναρξη: 22-07-2024 |Λήξη: 30-08-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 208.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ορισμός εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία ΣΕΠΠ
Δημοσίευση: 15-07-2024 08:56 | Προβολές: 126
Έναρξη: 15-07-2024 |Λήξη: 02-09-2024
[Σε Εξέλιξη]

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 24-07-2024

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας