Γενικές αρχές

Η φοίτηση στο Τμήμα μας διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ εξάμηνα σπουδών, αφού κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Στην αρχή του κάθε εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται, με ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος, να υποβάλουν δήλωση με την οποία επιλέγουν όλα τα μαθήματα που θα εξεταστούν από το Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει περιορισμένο αριθμό από μαθήματα ΥΕ (συνολικά, κάθε χρόνο, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 ECTS). Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να επιλέξει ΥΕ μάθημα διαφορετικού εξαμήνου από αυτό που διανύει, θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία, μέσα στις τακτές προθεσμίες, Δήλωση Διαφορετικής Προτίμησης. Αν ο φοιτητής δεν υποβάλει την προηγούμενη δήλωση, δεν δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα αυτά.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του χρόνου, τις εξετάσεις και τις προϋποθέσεις απόκτησης του πτυχίου, ισχύουν τα εξής:

  1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δυο εξάμηνα
  2. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο τον Mαϊoυ. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τις Πρυτανικές Αρχές, με τρόπο σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του νόμου για τον απαραίτητο αριθμό εβδομάδων διδασκαλίας
  3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τρεις εβδομάδες για εξετάσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο o αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα εξαμήνου (δηλαδή ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας είναι μικρότερος από εννέα), το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε
  4. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για τις περιόδους Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου και δύο εβδομάδες για την περίοδο Ιουνίου
  5. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι. πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο 1268/82, είναι δυνατή με απόφαση των Πρυτανικών Αρχών και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις
  6. Ο τρόπος βαθμολόγησης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει, κατά την κρίση του, γραπτές ή / και προφορικές εξετάσεις ή και να αξιολογήσει τους φοιτητές με βάση εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις
  7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, o φοιτητής υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται είτε να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα είτε να το αντικαταστήσει με άλλο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα
  8. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτηση του φοιτητή και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο διδάσκων-εξεταστής
  9. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 240 ECTS μονάδων. Προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου αποτελεί η συμμετοχή του σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
  10. Οι προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις κ.ά., χορηγούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τον ελάχιστο χρόνο περαίωσης των σπουδών, προσαυξημένον κατά 50%. Για το Τμήμα μας το χρονικό αυτό διάστημα είναι έξι (4+2=6) έτη.

 

Ενημέρωση: 19-11-2021

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 22-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας