Πτυχιακή εργασία

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) είναι υποχρεωτική. Η ΠΕ είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της. Σκοπός της ΠΕ είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του φοιτητή/τριας καθώς και την εξοικείωσή του με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Το θέμα της ΠΕ αναφέρεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος, προτείνεται από τον φοιτητή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος, ο οποίος θα είναι ο επόπτης της ΠΕ. Ο Επόπτης αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης της ΠΕ σε όλο το διάστημα εκπόνησής της.

Κάθε φοιτητής μπορεί να αρχίσει την ΠΕ από την έναρξη του Ζ’ εξαμήνου των σπουδών. Η ΠΕ αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες με βάση το σύστημα ECTS εκ των οποίων τέσσαρις (4) πιστώνονται στο Z’ εξάμηνο και τέσσαρις (4) στο H’ εξάμηνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών δεν γίνονται δεκτές. Μετά την κατοχύρωση του θέματος αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολόγηση του φοιτητή και έγκριση του Επόπτη. Αλλαγή του Επόπτη μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φοιτητή εξ αιτίας αλλαγής του θέματος της ΠΕ ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η αίτηση απευθύνεται στην Επιτροπή Προγράμματος, μέσω Γραμματείας. Τυχόν αλλαγή στο θέμα της ΠΕ ή στο πρόσωπο του Επόπτη υποχρεώνει τον φοιτητή να ακολουθήσει και πάλι την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό διαδικασία για την εκπόνηση ΠΕ.

Η συνεργασία φοιτητή και Επόπτη γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Στις πρώτες συναντήσεις προσδιορίζεται το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία, καθορίζεται η μεθοδολογία της και παραδίδεται στον Επόπτη ένα διάγραμμα της ΠΕ. Επιπλέον στη φάση αυτή εκπονείται ένα δείγμα της εργασίας. Στη συνέχεια ο επόπτης, στη βάση του φακέλου που έχει δοθεί από τον φοιτητή (υλικό, μεθοδολογία, διάγραμμα και δείγμα εργασίας), δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της ΠΕ. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επόπτη αναφέρεται στον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της ΠΕ, και στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών. Όταν η εργασία αποκτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον Επόπτη. Ο φοιτητής στη βάση των σχολίων του Επόπτη βελτιώνει την ΠΕ και καταθέτει το τελικό κείμενο.

Ο Επόπτης δίνει στον φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την ΠΕ εάν κρίνει ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτίωση. Όταν ο φοιτητής λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του καταθέτει ένα δεύτερο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και λαμβάνει σχετική βεβαίωση, την οποία προσκομίζει στον Επόπτη. Επίσης, καταθέτει ένα τρίτο αντίτυπο στη Γραμματεία, προκειμένου να δοθεί στο δεύτερο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης.

Επίσης καθορίζεται ως όριο πτυχιακών εργασιών που δύναται να αναλάβει ένας διδάσκων και αυτό είναι ο αριθμός των (10) δέκα πτυχιακών για το κάθε μέλος ΔΕΠ και ο αριθμός των (7) επτά πτυχιακών για το κάθε μέλος ΕΔΙΠ Βαθμού A.

Ενημέρωση: 22-11-2021

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 24-07-2024

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας