Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα


Διδάσκων/ουσα: Παππάς Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος: GEN340
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Εἰσαγωγὴ στὸν δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ βίο τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Σκοπὸς τοῦ μαθήματος εἶναι νὰ παρουσιάσει τὶς κυριότερες ἐκφάνσεις τοῦ δημόσιου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ἡ γνωριμία μὲ τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὰ ἔθιμα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν γάμο, τὴ γέννηση καὶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, κυρίως στὴν κλασικὴ Ἀθήνα καὶ τὴ Σπάρτη (5ος καὶ 4ος αἰ. π.Χ.).

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Ἐξετάζονται οἱ κοινωνικοπολιτικοὶ καὶ οἰκογενειακοὶ θεσμοί.

2η εβδομάδα: Οἱ ἀρχαῖες πηγές (φιλολογικές, ἐπιγραφικές, ἀρχαιολογικές)·

3η εβδομάδα: ὁ ἄνθρωπος καὶ οἱ μορφὲς κοινωνικότητας·

4η εβδομάδα: ἡ πολιτικὴ σημασία τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας·

5η εβδομάδα: πτυχὲς τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς·

6η εβδομάδα: γαμήλια ἔθιμα, ἐπιλογὴ συζύγου, ὁ γαμπρὸς ὡς ἐπιλογή, ἡ νύφη ὡς ἔπαθλο·

7η εβδομάδα: ὁ ρόλος τοῦ πατέρα στὴν ἐπιλογὴ τοῦ γαμπροῦ τῆς θυγατέρας, ἡ προίκα, ὁ ἀρραβώνας καὶ ὁ γάμος, ἡ γαμήλια τελετή, ἡ ἐνσωμάτωση τῆς νύφης στὸ καινούργιο της σπίτι·

8η εβδομάδα: τελετουργικὰ καὶ ἄλλα ἔθιμα μὲ τὰ ὁποῖα ὑποδέχονταν τὰ νεογέννητα στὴν Ἀθήνα, ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ νεογέννητου στὴν οἰκογένεια·

9η -10η εβδομάδα: ἡ κατοικία καὶ ὁ ἐξοπλισμός της·

11η – 12η εβδομάδα: ἡ θέση τῆς θρησκείας στὴν πολιτική, τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ζωή·

13η εβδομάδα: ἡ περιποίηση τοῦ σώματος καὶ ἡ ἐνδυμασία, φαγητὰ καὶ διασκεδάσεις.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Robert Flacelière, Ὁ δημόσιος καὶ ἰδιωτικὸς βίος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, μτφρ. Γ.Δ. Βανδῶρος, ἐκδ. Παπαδήμας, Ἀθήνα 2007·
 • Louis Gernet, Ἀνθρωπολογία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, μτφρ. Ἀ. Μεθενίτη – Ἀ. Στεφανῆς, ἐκδ. Πατάκης, Ἀθήνα 2000·
 • -P. Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, Παρίσι 1974·
 • Claude Vatin, Citoyens et non-citoyens dans le monde grec, Παρίσι 1984·
 • Boardman κ.ἄ., Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ ἑλληνιστικὸς κόσμος, μτφρ. Ἀ. Τσοτσοροῦ-Μύστακα, ἐκδ. Νεφέλη, Ἀθήνα 1996·
 • F. Chamoux, Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, μτφρ. Αἰκ. Παπαθωμοπούλου, ἐκδ. Ἰ. Ζαχαρόπουλος, Ἀθήνα 1999·
 • K.R. Sinclair, Δημοκρατία καὶ συμμετοχὴ στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, μτφρ. Ἑ. Ταμβάκη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1997·
 • Blanck, Εἰσαγωγὴ στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ Ρωμαίων, μτφρ. Ἀ. Μουστάκα, ἐκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Ἀθήνα 2004.

Ὑλικὸ –  Ὕλη μαθήματος: Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ διδακτικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ ἐπιλέγουν οἱ φοιτητὲς ἀπὸ τὰ προτεινόμενα βιβλία, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑξαμήνου διανέμεται ἐπίσης ὑλικὸ μὲ κείμενα (στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ μετάφραση), καθὼς καὶ διάφορες ἄλλες πηγὲς καὶ μελετήματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας