Έλεγχος Καθιερωμένων Όρων και Ονομάτων


Διδάσκων/ουσα: Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας
Κωδικός Μαθήματος: BIB610
Κατεύθυνση Μαθήματος: Βιβλιοθηκονομίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Ο έλεγχος καθιέρωσης είναι μια ειδικευμένη τεχνική και ερευνητική εργασία. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε έναν ειδικευμένο τομέα μελέτης και καλύπτει τα εργαλεία, τις τεχνικές και τα πρότυπα που περιλαμβάνει η καταλογογράφηση των καθιερωμένων δεδομένων. Προετοιμάζει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιολογήσουν τις πρακτικές του ελέγχου της καθιέρωσης, τα εργαλεία και τα συστήματα που περιλαμβάνει.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν:

 • Να γνωρίζουν τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες περιγραφής των καθιερωμένων δεδομένων.
 • Να κατανοούν τι συνιστά ο έλεγχος καθιέρωσης ως τεχνική εργασία.
 • Να κατανοούν βασικές έννοιες και όρους που αναφέρονται στον έλεγχο της καθιέρωσης και στην περιγραφή των καθιερωμένων δεδομένων.
 • Να δημιουργούν εγγραφές καθιερωμένων σημείων πρόσβασης σύμφωνα με το RDA.
 • Να δημιουργούν καθιερωμένες εγγραφές σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα κωδικοποίησης καθιερωμένων δεδομένων στους καταλόγους των βιβλιοθηκών, π.χ., MARC 21.
 • Να τεκμηριώνουν την επιλογή της προτιμώμενης μορφής των καθιερωμένων σημείων πρόσβασης.
 • Να μπορούν να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και ΟΠΣΒ για επαγγελματίες καταλογογράφους, π.χ., RDA Toolkit, Koha ILS κ.λπ.
 • Τα μαθήματα θα είναι συνδυασμός διαλέξεων, συζήτησης και ασκήσεων εντός και εκτός τάξης.
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή-γνωριμία με το μάθημα. Βασικές αρχές και πρότυπα. Ορισμοί. Στόχος/σκοπός της καθιέρωσης στον τομέα των βιβλιοθηκών και της επιστήμης της πληροφορίας.

2η εβδομάδα: Επιλογή των σημείων πρόσβασης. Κύριες και Πρόσθετες Αναγραφές. Μορφή των σημείων πρόσβασης (Ονόματα Φυσικών Προσώπων. Τίτλοι. Συλλογικά όργανα. Ονόματα Οικογενειών. Γεωγραφικά Ονόματα).

3η εβδομάδα: AACR2. Επιλογή των σημείων πρόσβασης-Κεφάλαιο 21. Επικεφαλίδες Φυσικών Προσώπων-Κεφάλαιο 22. Γεωγραφικά Ονόματα-Κεφάλαιο 23. Επικεφαλίδες Συλλογικών Οργάνων-Κεφάλαιο 24. Ομοιόμορφοι τίτλοι-Κεφάλαιο 25. Παραπομπές-Κεφάλαιο 26.

4η εβδομάδα: RDA-Resource Description and Access. FRBR-Functional Requirements for Bibliographic Records. FRAD -Functional Requirements for Authority Data.

5η εβδομάδα: Ομάδα  1 Οντοτήτων (WEMI). Ομάδα 2 Οντοτήτων (PFC): Φυσικά πρόσωπα, Οικογένειες, Συλλογικά Όργανα. Ιδιότητες. FRAD user tasks.

6η εβδομάδα: Σχέσεις στο RDA. Προσδιοριστές σχέσεων. Βασικές (core) σχέσεις μεταξύ οντοτήτων Ομάδας 1 και Ομάδας 2. Σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων της Ομάδας 2. Άλλες σχέσεις.

7η εβδομάδα: Ταύτιση Έργων. Γενικές Οδηγίες για τα Έργα – Κεφάλαια 5 και 6. Καθιερωμένα Σημεία Πρόσβασης για τα έργα. Εξάσκηση στην τάξη.

8η εβδομάδα: Ταύτιση Οντοτήτων Ομάδας 2. Γενικές Οδηγίες για Φυσικά Πρόσωπα, Οικογένειες και Συλλογικά Όργανα. Καθιερωμένα Σημεία Πρόσβασης. Εναλλακτικά Σημεία Πρόσβασης. Εξάσκηση στην τάξη.

9η εβδομάδα: Εκπαίδευση στο RDA Toolkit. Library of Congress-Program for Cooperative Cataloging Policy Statements (LC-PCC PS). Εξάσκηση στην τάξη.

10η εβδομάδα: Tαύτιση Φυσικών Προσώπων - Κεφάλαιο 9. Ταύτιση Οικογενειών - Κεφάλαιο 10. Ταύτιση Συλλογικών Οργάνων - Κεφάλαιο 12. Οντότητες Ομάδας 3 - Κεφάλαια 12-16. Ταύτιση Εννοιών – Κεφάλαιο 13. Ταύτιση Αντικειμένων – Κεφάλαιο 14. Ταύτιση Συμβάντων – Κεφάλαιο 15. Ταύτιση Τόπων – Κεφάλαιο 16. Εξάσκηση στην τάξη.

11η εβδομάδα: MARC 21 Format for Authority Data. Υποχρεωτικά πεδία. Προαιρετικά πεδία. UNIMARC Authorities. Υποχρεωτικά πεδία. Προαιρετικά πεδία. Παραδείγματα. Εξάσκηση στην τάξη.

12η εβδομάδα: MARC 21 Authorities - Βασικές αρχές δόμησης SARs (Subject Authority Records). LCAF (Library of Congress Authorities File). LCSH (Library of Congress Subject Headings). Παραδείγματα. Επανάληψη 1. Εξάσκηση στην τάξη.

13η εβδομάδα: NARs (Name Authority Records). LC-Linked Data Service. VIAF (Virtual International Authority File). Παραδείγματα. Επανάληψη 2. Εξάσκηση στην τάξη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Διαδικτυακά Εργαλεία και Πόροι

Κωδικοποίηση

Περιγραφική καταλογογράφηση & Σημεία πρόσβασης

Καθιερωμένα δεδομένα

Θεματικές επικεφαλίδες

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα. Επίσης οργάνωση όλου του πληροφοριακού υλικού του μαθήματος σε πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Παράλληλα με τον τελικό βαθμό των εξετάσεων εξαμήνου, αξιολογείται η συνολική συμμετοχή στο μάθημα, όπως προκύπτει μέσα από:

 • Τις παρουσίες. Τήρηση παρουσιολογίου σε κάθε διάλεξη.
 • Τη συμμετοχή στις ασκήσεις. Τήρηση αρχείου εργασιών ανά φοιτητή
 • Τον τελικό βαθμό όπως διαμορφώνεται. 70% συντελεστής ο βαθμός της εξέτασης. 25% συντελεστής οι ασκήσεις και 5% οι παρουσίες

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας