Πρότυπα Κωδικοποίησης Αρχειακών Μεταδεδομένων


Διδάσκων/ουσα: Αγάθος Μιχαήλ
Κωδικός Μαθήματος: ARC600
Κατεύθυνση Μαθήματος: Αρχειονομίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 5
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα πρότυπα αρχειακών μεταδεδομένων του Διεθνούς Συμβουλίου των Αρχείων (ICA - International Council on Archives) και τα σχήματα που κωδικοποιούν τα μεταδεδομένα ως τεκμήρια (έγγραφα) της γλώσσας σημειοθέτησης XML. Συγκεκριμένα διδάσκονται τα ακόλουθα πρότυπα:  (α) Encoded Archival Description (EAD), (β) ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ): Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες (ISAAR (CPF):International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families) και το αντίστοιχο σχήμα κωδικοποίησης στη γλώσσα XML Encoded Archival Context - Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF), (γ) ΔΙΠΠΕΛ: Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών (ISDF: International Standard for Describing Functions) και ΔΙΠΠΕΦΔΑ: Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων (ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings).

Εκτός από το θεωρητικό μέρος του μαθήματος,  το εργαστηριακό του μέρος περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση των προαναφερθέντων προτύπων και σχημάτων μεταδεδομένων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σφαιρική και σε βάθος γνώση των προτύπων αρχειακών μεταδεδομένων και της μεταξύ τους διαλειτουργικότητάς, έτσι ώστε να κατασκευάζουν πλήρη αρχειακά βοηθήματα έρευνας.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Επανάληψη Θεωρίας μεταδεδομένων. Τεκμήρια, αντικείμενα και μεταδεδομένα. Σχήματα μεταδεδομένων, και η χρήση τους για την περιγραφή τεκμηρίων και αντικειμένων στα Αρχεία, τις Βιβλιοθήκες και τα Μουσεία.

2η εβδομάδα: Το πρότυπο μεταδεδομένων EAD.

3η εβδομάδα: Το πρότυπο μεταδεδομένων EAD.

4η εβδομάδα: Το πρότυπο μεταδεδομένων EAD.

5η εβδομάδα: Το πρότυπο αρχειακών καθιερωμένων εγγραφών ISAAR.

6η εβδομάδα: Το πρότυπο αρχειακών καθιερωμένων εγγραφών ISAAR.

7η εβδομάδα: Το πρότυπο κωδικοποίησης αρχειακών καθιερωμένων εγγραφών EAC.

8η εβδομάδα: Το πρότυπο κωδικοποίησης αρχειακών καθιερωμένων εγγραφών EAC.

9η εβδομάδα: Το πρότυπο ISDF.

10η εβδομάδα: Το πρότυπο ISDF.

11η εβδομάδα: Το πρότυπο ISDIAH.

12η εβδομάδα: Ολοκλήρωση αρχειακών μεταδεδομένων – ενιαία (συνδεδεμένα) αρχειακά βοηθήματα έρευνας.

13η εβδομάδα: Ολοκλήρωση αρχειακών μεταδεδομένων – ενιαία (συνδεδεμένα) αρχειακά βοηθήματα έρευνας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βασική βιβλιογραφία:

  • ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families.
  • Encoded Archival Context - Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF).
  • ISDF: International Standard for Describing Functions.
  • ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings.
  • Χ. Παπαθεοδώρου, Σεμινάριο Αρχειακά Μεταδεδομένα: Πρότυπα και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό (http://www.ionio.gr/labs/dbis/gr/infosci-seminars-isad-isaar-tpdlhtml).

Επίσημες Ιστοσελίδες Προτύπων:

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα. Επίσης οργάνωση όλου του πληροφοριακού υλικού του μαθήματος σε πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών. Χρήση υπολογιστών για πρακτική άσκηση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει α) γραπτή εξέταση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, και β) εκπόνηση των εργασιών εκ μέρους των φοιτητών και παρουσίαση και εξέταση των εργασιών στο εργαστήριο. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δυο βαθμών.


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 22-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας