Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών Υπηρεσιών Πληροφόρησης


Διδάσκων/ουσα: Λαβράνος Χαρίλαος
Κωδικός Μαθήματος: ARC300
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Δ΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα πραγματεύεται τη σημασία και το ρόλο της ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό υπηρεσιών πληροφόρησης.  Ως εκ τούτου οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τη σημασία της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη διαμόρφωση πολιτικών και υπηρεσιών εκ μέρους Βιβλιοθηκών και λοιπών Υπηρεσιών Πληροφόρησης. Στις θεματικές του μαθήματος εντάσσονται οι βασικές θεωρίες και τα μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς, η διαμόρφωση και αναγνώριση πληροφοριακών αναγκών και κινήτρων αναζήτησης πληροφορίας, η διαμόρφωση προτιμήσεων μεταξύ των διαφορετικών πηγών και καναλιών πληροφόρησης, καθώς και η διαχείριση των εμποδίων κατά την αναζήτηση της πληροφορίας. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους έρευνας χρηστών για την πληροφοριακή συμπεριφορά αλλά και ιδιαίτερα σύγχρονες αναλύσεις όπως η μεθοδολογία εξειδίκευσης του μοντέλου του Wilson για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών ρόλων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοεί με παραδείγματα τις έννοιες της πληροφορίας, των πληροφοριακών αναγκών, και της πληροφοριακής συμπεριφοράς στο πλαίσιο κοινωνικών και εργασιακών ρόλων
• Κατανοεί με παραδείγματα τη σημασία της ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών και της διερεύνησης της πληροφοριακής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο κοινωνικών και εργασιακών ρόλων
• Κατανοεί τη σημασία της πληροφορίας και της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη ανάπτυξη και διαμόρφωση σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης.
• Κατανοεί διάφορες σχετιζόμενες με την πληροφοριακή συμπεριφορά χρηστών έννοιες, όπως είναι η πληροφοριακή παιδεία.
• Κατανοεί βασικές θεωρίες και επεξηγηματικά μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς.
• Εξειδικεύουν το μοντέλο του Wilson για την πληροφοριακή συμπεριφορά στο πλαίσιο κοινωνικοοικονομικών ρόλων.
• Συμμετέχουν στο σχεδιασμό έρευνας πληροφοριακής συμπεριφοράς σε διάφορα πλαίσια.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Επισκόπηση περιεχομένου του Μαθήματος και διευκρινήσεις για την αξιολόγηση-βαθμολόγηση

2η εβδομάδα: Τυπικά σενάρια και ιστορική επισκόπηση πληροφοριακής συμπεριφοράς 

3η εβδομάδα: Τρέχουσα έρευνα για τη σημασία διερεύνησης της πληροφοριακής συμπεριφοράς

4η εβδομάδα: Οι σχετικές με την πληροφοριακή συμπεριφορά έννοιες

5η εβδομάδα: Ανάγκες πληροφόρησης, κίνητρα και χρήση της πληροφορίας

6η εβδομάδα: Σχετιζόμενες έννοιες: Πληροφοριακή Παιδεία – Πληροφορία για την Παραγωγή Αποφάσεων σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο

7η εβδομάδα: Σχετιζόμενες έννοιες: Μη υποκινούμενη/ αδόμητη αναζήτηση – αποφυγή πληροφορίας – επιλεκτική αναζήτηση

8η εβδομάδα: Μοντέλα και θεωρίες πληροφοριακής συμπεριφοράς

9η εβδομάδα: Το μοντέλο πληροφοριακής συμπεριφοράς του Wilson

10η εβδομάδα: Μετα-θεωρίες με έμφαση στην θεωρία «Μείωσης της Αβεβαιότητας»

11η εβδομάδα: Σχεδιασμός έρευνας πληροφοριακής συμπεριφοράς

12η εβδομάδα: Μεθοδολογία & Στάδια Έρευνας Πληροφοριακής Συμπεριφοράς

13η εβδομάδα: Εξειδίκευση Έρευνας βάσει κοινωνικοοικονομικών ρόλων – σύνοψη μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Bawden, D. (2006). Users, user studies and human information behaviour: A three-decade perspective on Tom Wilson's “On user studies and information needs”. Journal of Documentation, 62(6), 671-679.
  • Case, D. (Ed.). (2012). Looking for information. Emerald Group Publishing.
  • Kostagiolas, P.A. & Korfiatis, N. & Kourouthanasis, P. & Alexias, G. (2014), “Work-related factors influencing doctors search behaviors and trust toward medical information resources”, International Journal of Information Management, 34(2): 80-88
  • Kostagiolas, P.A., Martzoukou, K., Georgantzi, G. & Niakas, D.(2013). “Information seeking behaviour of parents of paediatric patients for clinical decision making: the central role of information literacy in a participatory setting”, Information Research, 18(3) paper 590. [Available athttp://InformationR.net/ir/18-3/paper590.html]
  • Kostagiolas, P. A., Lavranos, C., Korfiatis, N., Papadatos, J., & Papavlasopoulos, S. (2015). Music, musicians and information seeking behaviour: a case study on a community concert band. Journal of Documentation, 71(1), 3-24.
  • Wilson, T. D. (1999). “Models in information behaviour research”. Journal of documentation, 55(3), 249-270.
  • Wilson, T. D. (2000). “Human information behaviour”. Informing science, 3(2), 49-56.
  • Wilson, T. D. (2006). “On user studies and information needs”. Journal of documentation, 62(6), 658-670.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Υποχρεωτικές Εξετάσεις, προαιρετικές ασκήσεις (οι εκφωνήσεις παρέχονται στην αρχή του εξαμήνου) και προαιρετική εργασία μαθήματος. Για την εργασία παρέχεται Οδηγός Εκπόνησης Εργασιών Μαθήματος.


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας