Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών

Επίσημος ιστοχώρος:
https://ilam.ionio.gr/museology-lab

Το Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.) ιδρύθηκε το 2015 (ΦΕΚ 360/16-03-2015) και υπάγεται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μέλη του είναι οι καθηγητές του Τμήματος, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, στον 2ο όροφο. Έχει ιστοσελίδα στο Facebook και ιστότοπο του στο διαδίκτυο.
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 

 • την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου,
 • την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργαστηρίου
 • την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Π.Δ.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα κατά την πρακτική των υπολοίπων εργαστηρίων του Τμήματος κατά τα κατά νόμο προβλεπόμενα

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:

 • η δημιουργία ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια του Τμήματος και του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • η εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών,
 • η υποστήριξη ερευνητικών προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος ή των τμημάτων όπου και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,
 • η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,
 • η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την επιστημονική έρευνα,
 • η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,
 • η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.

Το Εργαστήριο λειτουργεί ως ομπρέλα για όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος και του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίες αφορούν στα μουσεία και στη μουσειολογία. Εξυπηρετεί και συμπληρώνει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα αντικείμενα της μουσειολογίας, με στόχο τη μελέτη όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στην προστασία, την αποκατάσταση, την ανάδειξη, την προβολή και γενικώς την πολυπαραμετρική αξιοποίηση των πάσης φύσεως πολιτισμικών αγαθών.

Το Εργαστήριο διοργανώνει και έχει συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και τα μέλη του δημοσιεύουν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Στο Εργαστήριο λειτουργούν ομάδες έρευνας και δράσεων με τη συμμετοχή των μελών του, των φοιτητών/τριών του Τμήματος και εξωτερικών συνεργαζόμενων ερευνητών. Οι ερευνητικές ομάδες οργανώνουν ερευνητικές, εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη μουσειολογία, και συνεργάζονται με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επίσημος ιστοχώρος:
https://ilam.ionio.gr/museology-lab

Ενημέρωση: 08-03-2023

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας