Αναπτυξιακά έργα

page image
gr  pdf.png  From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations PLUS-ΑPRODI PLUS
Mέγεθος: 438.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

 

Τίτλος Έργου: From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations PLUS-ΑPRODI PLUS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς
Κωδικός Έργου: 80567
Ιστοχώρος Έργου: https://approdi.adrioninterreg.eu/


Περιγραφή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο με τίτλο: «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations PLUS-ΑPRODI PLUS» και ακρωνύμιο APPRODI PLUS, το οποίο εγκρίθηκε στην 4ηη πρόσκληση του ρογράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2) Sustainable Region (Βιώσιμη Περιφέρεια), Ειδικός Στόχος: Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως περιουσιακό στοιχείο ανάπτυξης στην Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από:
1. Επικεφαλής Εταίρος: University of Teramo (Ιταλία)
2. Εταίρος 2: Ca’ Foscari University of Venice (Ιταλία)
3. Εταίρος 3: Municipality of Durres (Αλβανία)
4. Εταίρος 4: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (Ελλάδα)
5. Εταίρος 5: Dubrovnik Development Agency DURA (Κροατία)

Ο γενικός στόχος του Έργου APPRODI PLUS συνίσταται στο να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και ευρεία εξάπλωση, σε επίπεδο Αδριατικής - Ιονίου, των αποτελεσμάτων του έργου APPRODI. Ειδικότερα, η προσέγγιση του έργου APPRODI PLUS βασίζεται σε μια πολυτροπική ενοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων:
Εικονικοποίηση (Virtualization): τα νέα μοντέλα σχεδιασμού για τις μορφές τουρισμού μετά-COVID εποχή, δεν μπορούν να αγνοήσουν τη δημιουργία χαρτών σεναρίων που συνδέονται με τις συνολικές συνθήκες υλικοτεχνικής πρόσβασης σε χώρους, ακόμη και όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και τις τυπικές απαιτήσεις.
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence): ο τουριστικός σχεδιασμός που συνδέεται με την ευρεία εφαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ιστοσελίδες YUI) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για νέες μορφές τοπικής ανάπτυξης που συνδέονται με τον τουρισμό.

Οι τρεις αυτές πλευρές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου APPRODI και αξιοποιούνται περαιτέρω στο πλαίσιο του έργου APPRODI PLUS, ως εξής:
Το Μνημόνιο Συνεργασίας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του APPRODI, τώρα εμπλουτίστηκε με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα σχετικά με την πανδημία στις τουριστικές δραστηριότητες των λιμένων, και τις λύσεις που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.
Ο Διαδραστικός Χάρτης των αρχαίων - ιστορικών λιμένων της Αδριατικής, παρέχει εστιακά σημεία και υπερκείμενα που το καθιστά ελκυστικό αλλά και εύχρηστο. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και εργαστήρια με τα ιστορικά λιμάνια και θα τονιστούν οι δυνατότητες βελτίωσης του τουρισμού, οι επιπτώσεις της πανδημίας και λύσεις που εντοπίστηκαν, οι ιστορικές, γεωγραφικές και πολιτισμικές πτυχές. Ο χάρτης θα είναι προσβάσιμος δωρεάν μέσω του server του Επικεφαλής Εταίρου.
Η τρίτη πτυχή είναι η βελτίωση της αντίληψης για τα αρχαία - ιστορικά λιμάνια ως πολιτιστικό και οικονομικό αγαθό της περιοχής. Σε κάθε χώρα, διοργανώθηκαν δημόσιες εκδηλώσεις προς ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του τουρισμού, όπως ΜμΕ, τοπικές αρχές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εμπειρογνώμονες καθώς και ενδιαφερόμενους πολίτες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαίδευση προς φορείς εκμετάλλευσης των διοικήσεων των αρχαίων - ιστορικών λιμένων που ασχολούνται με την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, πολιτιστικά/ιστορικά, οικονομικά και χρηματοοϊκονομικά στοιχεία.

Οι δράσεις του έργου υπάγονται σε τρία πακέτα εργασίας (ΠΕ/WP):
WP1 (M). Management/ ΠΕ1 (M). Διαχείριση
WP2 (T1). The Network of Historical Harbours/ ΠΕ2 (T1). Το Δίκτυο των Ιστορικών Λιμένων
WP3 (C). Communication/ ΠΕ3 (C). Επικοινωνία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 176.287,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 149.843,94 ευρώ είναι η Ευρωπαϊκή συνεισφορά μέσω του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 [133.608,52 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 16.235,42 ευρώ από τον Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας (Instrument of Pre-accession Assistance -IPA ΙΙ)] και 26.443,06 ευρώ η Εθνική συμμετοχή των συμμετεχουσών χωρών.

 

Ενημέρωση: 15-12-2022

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 24-07-2024

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας