Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία: Τεκμηρίωση Μνημείων και Συμμετοχική Εμπειρία»

ShareThis
Δημοσίευση: 06-10-2022 11:44 | Προβολές: 1129
Έναρξη: 06-10-2022 |Λήξη: 05-11-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΦΕΚ προκήρυξης
Mέγεθος: 158.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία: Τεκμηρίωση Μνημείων και Συμμετοχική Εμπειρία».

Το γνωστικό αντικείμενο "Μουσειολογία: Τεκμηρίωση Μνημείων και Συμμετοχική Εμπειρία" αφορά στην επιστήμη της Μουσειολογίας και ειδικότερα στην τεκμηρίωση, διαχείριση και οργάνωση των μνημείων (με τον όρο «μνημεία» νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά) και γενικότερα της πολιτισμικής/μουσειακής πληροφορίας και των μουσειακών συλλογών, καθώς και στη συμμετοχικότητα και τη συμπερίληψη στο πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας μουσείων και άλλων πολιτισμικών φορέων εντός του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η σχέση ανθρώπων και μνημείων.
Επιπλέον, αφορά στην εξέταση της ιστορίας του υβριδικού πεδίου της πολιτιστικής διαχείρισης και της εμπλοκής του ειδικού και μη ειδικού κοινού στις σχετικές διαδικασίες προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανίχνευση και την ανάγνωση του αντίκτυπου της διαχείρισης στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες και άλλες κοινότητες μέσω των εναλλακτικών αφηγημάτων που συγκροτούν για τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία αλλά και στις (συμβατικές και ψηφιακές) μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και μελέτης αυτών των αφηγημάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τον σχεδιασμό εναλλακτικών πολιτικών και στρατηγικών πολιτιστικής διαχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση (http://apella.minedu.gov.gr/), την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 1995/22-08-2022, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία: Τεκμηρίωση Μνημείων και Συμμετοχική Εμπειρία»
ΑΔΑ: 9ΚΤ846Ψ8ΝΨ-334, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP29988

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Μαυρωνά
τηλ.: 26610 87423, e-mail: maurona@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 05-10-2022

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού
Βασίλειος Αρβανάκος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας