Διασφάλιση ποιότητας

gr  pdf.png  Πολιτική Ποιότητα Τμήματος
Mέγεθος: 460.32 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες οποιουδήποτε κύκλου σπουδών υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και Υπηρεσιών Πληροφόρησης. Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εφαρμοσμένη επιστήμη και προσφέρει συστηματική και υπεύθυνη πανεπιστημιακή διδασκαλία, προκειμένου οι απόφοιτοί του να διαθέτουν την επιστημονική γνώση και τις τεχνικές ικανότητες για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

Θεμελιώδεις Αρχές και στόχοι:

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας διέπεται από τους ακόλουθους άξονες:

 • Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του Τμήματος αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής και του Ιδρύματος.
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον διδασκόμενο, εκφραζόμενη από:
  α) την μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών και φοιτητριών μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων,
  β) την εφαρμογή ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας,
  γ) την αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων και
  δ) την ενίσχυση της οργανωμένης και συνολικής μάθησης ανά επίπεδο σπουδών.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων, των ερευνητικών πρωτοβουλιών και των στρατηγικών έρευνας μέσω κινήτρων για υψηλού επιπέδου επιδόσεις.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονισμών για όλα τα προγράμματα σπουδών καθώς και πιστοποιητικών
  απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
 • Διεθνοποίηση, αναγνώριση και πιστοποίηση των προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος έτσι ώστε να βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης, να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά αλλά και να είναι συνδεδεμένα με τη διεθνή αγορά εργασίας.
 • Συνεχής αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των διαχειριστικών λειτουργιών του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και με όσα θεσμικώς προβλέπονται από την ΑΔΙΠ, για τη συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες πτυχές της φοιτητικής δραστηριότητας (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και εκπροσώπηση σε όργανα του Tμήματος κ.ά.), την αποτύπωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, αλλά και για την υποστήριξη της διαχείρισης των προγραμμάτων σπουδών με βάση έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα.

Η Πολιτική Ποιότητας επικαιροποιείται από τη Συνέλευση Τμήματος και υλοποιείται από την ΟΜΕΑ (Α.Π. 4ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΑΒΜ, 13-12-2017), η οποία έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και για την σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, τεκμηριωμένων με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, το διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος. Τα παραπάνω υποβάλλονται στην ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου (σύνθεση με απόφαση της από 10 Φεβρουαρίου 2016 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου) για έγκριση.

Ενημέρωση: 08-10-2021

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 22-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας