Περιγραφές μαθημάτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Εισαγωγή στην Αρχειονομία5
Ελληνική Παλαιογραφία4
Βιβλιογραφία και Πηγές Πληροφόρησης5
Εισαγωγή στη Μουσειολογία4
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορίας4
Π-180Πληροφορική5
Αγγλικά Ι – Ξένη γλώσσα2
ΞΓΙ-1Ιταλικά Ι – Ξένη γλώσσα2
ΞΓΛ-1Γαλλικά Ι – Ξένη γλώσσα2
Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης4
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του4
Ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας4
ΓΠ150Αρχαία Ελληνική Γραμματεία4
ΑΒ200Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης4
Π200Γλώσσες Σημειοθέτησης5
ΓΠ210Στατιστική5
Συστήματα Γραφής4
Αγγλικά ΙΙ – Ξένη γλώσσα2
ΞΓΙ2Ιταλικά ΙΙ – Ξένη γλώσσα2
ΞΓΛ2Γαλλικά ΙΙ – Ξένη γλώσσα2
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Εκδοτική του εντύπου βιβλίου4
Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών4
Βάσεις Δεδομένων5
Αγγλικά ΙΙI – Ξένη γλώσσα2
Ιταλικά ΙΙΙ – Ξένη γλώσσα2
Γαλλικά ΙΙΙ – Ξένη γλώσσα2
Καταλογογράφηση και κωδικοποίηση σε MARC5
Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής Αρχείων και Φορέων5
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Διαχείριση Αρχειακού Υλικού και Αρχείων5
Ταξινομικά Συστήματα5
AB400Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα5
Μουσειογραφία4
Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών Υπηρεσιών Πληροφόρησης4
ΓΠ350Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς4
ΞΓΛ4Γαλλικά IV – Ξένη γλώσσα4
ΓΠ259Γενικές Αρχές Δικαίου4
ΞΓΑ4Αγγλικά IV – Ξένη γλώσσα4
ΞΓΙ4Ιταλικά ΙV – Ξένη γλώσσα4
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες5
Θεματική Ευρετηρίαση4
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας4
Δίκαιο της Πληροφορίας4
Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας5
Διαχείριση ενεργών, ημιενεργών και ανενεργών Αρχείων4
Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι4
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων5
Δημιουργία και Οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών4
Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών Βιβλιοθηκών4
Βιβλιολογία και Κωδικολογία4
Βιβλιομετρία5
Κειμενογλωσσολογία4
Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων4
Θεματικά Μουσεία4
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή4
Εισαγωγή στην Παπυρολογία4
Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα4
Βιβλιογραφικοί Πόροι: Περιγραφή και Πρόσβαση5
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Πρότυπα Κωδικοποίησης Αρχειακών Μεταδεδομένων5
Αρχειακά Εργαλεία και Εφαρμογή Προτύπων5
Βυζαντινή Διπλωματική4
ΓΠ250Ιστορική Γεωγραφία & Χαρτογραφία από Ιστορική Γεωγραφία: Γεωπολιτική και Οικονομική Διάσταση κατά τη Σύγχρονη Περίοδο4
Α400Οπτικοακουστικά Αρχεία4
Πολιτική Βιβλίου4
Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων5
Ιστορία της ανάγνωσης και των βιβλιοθηκών4
Εκπαιδευτές Βιβλιοθηκονόμοι & Επιστήμονές της Πληροφορίας (Πληροφοριακή Παιδεία)4
Αρχαιολογία και αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού4
Πρότυπα Κωδικοποίησης Μουσειακών Μεταδεδομένων5
Επιχειρησιακός και οικονομικός σχεδιασμός σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης4
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία4
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Πολιτική και Πρακτική διατήρησης υλικού4
ΓΠ250Θεσμοί́ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παραγωγή́ Αρχείων. Ευρωπαϊκά Αρχεία4
ΓΠ250Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ4
Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας4
Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική4
Διαχείριση Ηλεκτρονικών αρχείων του Κυβερνητικού χώρου4
Ηλεκτρονική Δημοσίευση5
Έλεγχος Καθιερωμένων Όρων και Ονομάτων4
Ιστορία του τύπου4
Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ4
Μουσειοπαιδαγωγική4
Εικονικά Μουσεία5
Ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων4
Συγκριτική Μουσειολογία4
Ειδικά Ζητήματα Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης4
Εργαλεία στατιστικής στην επιστήμη της πληροφορίας4
Ιστορία των Επιστημών4
Νεοελληνική Λογοτεχνία4
Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων Βιβλιοθηκών και Μουσείων4
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε υπηρεσίες πληροφόρησης4
Δίκαιο Προστασίας και Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς4
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού5
Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική4
Α300Αρχεία και συλλογές παπύρων4
Αρχεία Εκκλησιών4
Οθωμανικά Αρχεία της Ελληνικής Επικράτειας4
Αρχεία τραπεζικών οργανισμών και Επαγγελματικών Οργανώσεων-Βιομηχανικά Αρχεία4
Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας5
Σύγχρονη εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων4
Ιστορία του ελληνικού βιβλίου4
Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών5
Τέχνη και Μουσείο4
Σύγχρονες τάσεις στη μουσειολογία, συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων μουσείων4
Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα5
Μουσεία και πολυμεσικές (και κινητές) εφαρμογές5
Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία4
Ποιότητα και Μάρκετινγκ σε υπηρεσίες πληροφόρησης4
Η λογική και οι εφαρμογές της στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες4
Δημιουργικότητα και Καινοτομία σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης4

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-12-2023
Ανακοίνωση-Τελετή ορκωμοσίας Δεκεμβρίου 2023
Έναρξη: 30-10-2023 |Λήξη: 06-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας