Αρχική

Στόχος του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς (CuDoLaB) είναι η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμμάτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (ΤΑΒΜ) σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων.

Παράλληλος στόχος του CuDoLaB είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων για τη λυσιτελέστερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η απόκτηση από τους φοιτητές και ερευνητές ικανοτήτων σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας